Expertis

Professorn: Privatreligiositeten ökar i samhället

Att träffa religiösa scen

Lyssna Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. För evenemang som omfattas av ordningslagen finns särskilda deltagargränser beroende på var och hur evenemanget genomförs. Oavsett om det finns en deltagargräns eller inte kan Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömningar användas av arrangören. Underliggande innehåll: Checklista för evenemang och serveringsställen Rekommendation om riskbedömning För evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen se tabell 1 och tabell 2. Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ.

Om Människor och tro

Professorn: Privatreligiositeten ökar i samhället Uppdaterad Publicerad 20 december Vi har i veckan träffat två tjejer som delat tillsammans sig av sina trosuppfattningar och hurdan det kommer sig att de antaga på Gud. Men vi lever fastän allt i ett sekulärt samhälle — så kommer religion att dö ut en dag? Peder Thalén, professor samt religionsforskare på Högskolan i Gävle, berättar. Enligt forskaren så har det religiösa landskapet förändrats då privatreligiositeten ökat. Det verkar som att människor i dag är mer individuella i sitt religiösa sökande. Vi letar inte efter gudfruktig gemenskap, utan söker på egen labb.

Om Radio Sweden på lätt svenska

Vad spelar tron och religionen för betydelse, är pandemin Guds straff? Eller en ingripande från en högre makt förut att lära oss något? Land postumt land sätter sina invånare i karantän i kampen mot den nya coronasmittan: skolor stängs, börsen rasar, folk förlorar sina jobb och debatten går bunt om vad som är rätt åtgärder och rätt inställning till det vi nu har att gemensamt hantera. Inom programmet hör du den pensionerade smittskyddsläkaren och tillika prästen, Per-Erik Åbom av Jönköping, som reagerar på dagens pandemi men också sätter den i en historisk perspektiv. Vi möter också den islamiske församlingsledaren Haider Ibrahim, som jobbar mycket på sjukhusen i dessa tider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *