Expertis

Vad är barnkonventionen?

Bästa platserna för misslyckad

De har svårt att få samlivet att fungera, Paul vill ha fler barn, Therese är utmattad. De möts egentligen bara när det gäller praktiska ting. Så kommer plötsligt bud om att Thereses far är döende, han som svek henne i barndomen och som hon nyligen återupptagit kontakten med. Vid hans dödsbädd hinner hon reflektera över sitt liv och hon hamnar i en djup kris. Strax efteråt blir hon erbjuden jobb på ett nytt utrikesmagasin och skickas med kort varsel till Budapest för att göra en intervju med en känd industriman. Det är då hon lär känna Miklós Kovári, filmfotograf med danskt påbrå. Trots att ingenting har hänt märker Paul när hon kommer hem att hon är förändrad. Under nästa reportageresa till Östeuropa konfronteras hon med en annan verklighet — och den stora kärleken.

Har alla språk olika dialekter?

Barnkonventionen är vårt uppdrag FN:s konvention försåvitt barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. USA är det enda land som inte rati­ficerat barn­konven­tionen. Det är vårt upp­drag att assist de an­slutna länderna att hålla vad de lovat.

Bli Världsförälder

English Män dominerar fortfarande i den akademiska toppen, det visar en rapport av stiftelsen Allbright. I synnerhet vid dom tekniska lärosätena är kvinnor kraftigt underrepresenterade. På Chalmers är över 80 andel av professorerna män. Nu satsar lärosätet miljoner kronor under tio år gällande att öka andelen kvinnor och gällande sikt förändra kulturen. Rapporten Vetenskapsmannen ej kvinna rankar 17 svenska lärosäten utifrån hur stor andel av deras professorer som är kvinnor. Inte ett sluta av lärosätena når upp till ett jämställd nivå minst 40 procent bruten vardera könet. Även om kvinnor nuförtiden är i majoritet på flera universitet är det främst män som tar sig hela vägen upp, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright. Vid sidan av statistiken har Allbright intervjuat studenter, forskare och administratörer från flera annorlunda universitet. Den sammantagna bilden av akademin är en plats där män tillåts fördelar och kvinnor motas bort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *