Expertis

Språkexamina och språkprov

Dating språk du mann

Speed Date Syfte Att formulera tankar och åsikter om vardagsnära ämnen, samt att lära känna varandra i klassen. Görs den på engelska eller andra språk så är det här ett effektivt sätt att få igång och underhålla elevernas muntliga förmåga och det spontana samtalet, i lite lättsam form. Läraren reflekterar Den här övningen har visat sig fungera oväntat bra eftersom den är lätt att anpassa sett till innehållet i de frågor man väljer. Inom ramen för till exempel temat kärlek blev den en rolig och lite närgången lära-känna-övning klasskompisarna emellan, då eleverna själva bidrog med några frågor som de hoppades få svar på. Exempelfrågorna nedan fyllde ett fint syfte som avslutning på den sista terminen tillsammans i år 9, men går ju finfint att anpassa och använda även som uppstart i år 7. Eleverna brukar gilla den här övningen då den dels håller dem i rörelse — byte av samtalspartner efter t ex minuter — dels eftersom det bifogade frågeunderlaget ger dem möjligheter att snabbt komma igång med samtalet och även osäkra elever får något att luta sig emot.

Registrera dig för nyhetsbrevet

Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. Innehållet bjuder på en bredd av kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar som kommer att engagera och entusiasmera både dig allena och dina barn och elever. DATE lärmaterial ger dig elevblad, sagor, PowerPoint-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler, arbetsblad — allt klart att använda och tillgänglighetsanpassat. DATE lärmaterial är målgruppsanpassat och har direkt anknytning till styrdokument, ämnen och kurser. En helt paket för ökad tillgänglighet Innehållet i DATE lärmaterial vilar på Tillgänglighetsmodellen och dess definition av tillgänglighet. Lärmaterialet kan med fördel användas tillsammans tillsammans Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. De bägge materialen bidrar till utveckling av ett tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder likaså stöd och kompetensutveckling inom området. Läs mer på våra sidor om access DATE står för:.

Kundrecensioner

En muntligt projekt i moderna språk Självförtroendet steg hos eleverna i moderna tungomål när de fick träna muntlig samfärdsel i form av speed-dating. Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel? Vad köper utvecklingsartikeln om? Projektet kom till postumt ett samtal mellan oss lärare försåvitt elevernas svårigheter men framför allt farhåga att uttrycka sig på moderna tungomål och att de ofta går mot Google översättning istället för att begagna de kunskaper de har. Eleverna sitter parvis mitt i mot varandra gällande en lång rad. En elev ställer frågor och den mitt emot svarar. På väggen bakom den som svarar sitter frågor uppsatta på ett ark. På motsatt vägg sitter stödord mot svar. Poängen med detta är att eleverna inte fastnar med blicken inom sina egna anteckningar utan får ögonkontakt.

Våra skolor

Språkexamina och språkprov Språkexamina och språkprov Behöver du ett bevis på dina språkkunskaper? Du kan validera dina kunskaper inom svenska och engelska eller ta ett språkexamen. Det blir allt vanligare att du måste kunna visa upp en bevis på att du besitter aktuella och användbara språkkunskaper. Beviset ska bidra en rättvis bild av din språkliga kompetens och vara lika mycket värt utomlands som i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *