Expertis

Integritetsskyddspolicy

En enda man utan tenn

Integritetsskyddspolicy Genom att registrera dig och använda YUBO inklusive men inte begränsat till Yubos webbplats, app och andra tjänster, gemensamt YUBO kommer du att ge till oss, och vi kommer att samla in information om dig, inklusive information som används för att identifiera dig. Detta är vad vi kallar dina Personuppgifter,  vilka avser uppgifter som kan identifiera dig direkt, till exempel ditt för-och efternamn eller din bild, eller indirekt såsom lösenord, telefonnummer eller dina surfning-eller sessionuppgifter. Det är viktigt för dig att veta hur dessa uppgifter samlas in, vad vi gör med dem och hur länge, så du kan vara fullt informerad om dina rättigheter. Det är därför vi har utarbetat detta dokument, som vi har försökt att göra så tydligt och enkelt som möjligt. Om det, trots våra ansträngningar, du ändå vill ställa oss några frågor tveka inte  att kontakta oss  med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt Den bör därför läsas tillsammans med våra Allmänna Villkor för Användning. Läs noggrant igenom denna integritetspolicy, den gäller varje gång du öppnar YUBO. Vi är ett franskt företag och vårt huvudkontor ligger på 8 rue de Charonne, Paris, Frankrike. För att driva YUBO, samlar vi in information i som du lämnar till oss direkt, liksom ii data som vi samlar in automatiskt, inom det territorium där vi tillhandahåller våra tjänster och där användaren finns.

Om du skolkar förlorar du studiebidraget

Speltid: , Svenskt tal Om du är borta från skolan utan giltig motiv, räknas det som skolk. Då kan du bli av med studiebidraget. Försåvitt du har inackorderings­tillägg, extra tillägg alternativt lärlings­ersättning från CSN, förlorar du dessutom de bidragen. Om din familj inneha andra bidrag kan de också påverkas om du skolkar. Det gäller mot exempel bostads­bidrag, flerbarns­tillägg och underhållsstöd av Försäkringskassan. Om skolan bedömer att ni skolkar, meddelar de det till CSN. Vi stoppar då dina utbetalningar. När skolan meddelar CSN att du slutat skolka, så har du rätt mot bidragen igen.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Folkbokföring Allt om folkbokföring och när den ska ändras Folkbokföring är den basal registreringen av befolkningen i Sverige samt styrs av Folkbokföringslagen. När du skall flytta, byta namn eller gifta dej ska du vända dig till Skatteverkets folkbokföring. Många rättigheter och skyldigheter beror på om du är folkbokförd samt var, till exempel olika bidrag, varenda du ska rösta och betala uppbörd. Du ska vara folkbokförd där ni bor Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där ni är bosatt. Du anses vara resident där du regelbundet sover.

Våra e-tjänster

Den här tjänsten är helt automatiserad. Det går snabbt och enkelt att förbinda sig. Ingen operatör deltar i konferensen. Automatiserad samtalspost Linjerna öppnar 15 minuter i förväg. De som ringer slår det tilldelade kostnadsfria numret. Vid röstanvisningen anges den specificerade sifferkoden. Om sifferkoden är ogiltig överförs den till det automatiserade samtalet. Det finns inget musikalternativ för den här tjänsten, så försåvitt du är den första personen såsom ringer hamnar du i en ickeverbal konferens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *