Expertis

Riksdagshuset: Kvinnorummet

En kvinna möter jag har äktenskapsrelaterade

Goda möjligheter fråga om våld i ambulansen Ambulansen är ett slutet rum där personalen har goda möjligheter att ställa frågor om våld. Det är något som Lena Kastbom, ambulanssjuksköterska vid Länssjukhuset i Sundsvall, drar nytta av. Sedan något år tillbaka ställer hon frågor om våld rutinmässigt till kvinnliga patienter och har fått i uppdrag att ta fram lokala rutiner för ambulansen i Västernorrland. Lena Kastbom, ambulanssjuksköterska, drar nytta av ambulansens slutna rum för att ställa frågor om våld. Hon har alltid med sig kort till stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Foto: Mattias Forssell Den prehospitala vården har sina särskilda utmaningar men också särskilda möjligheter. Personalen möter ofta patienterna redan i deras hemmiljö och kommer dem nära. Fast frågorna om våld ställer Lena Kastbom i enskildhet i ambulansen.

Att sätta Medea på plats – Om föreläsningen

Välkommen till det tredje och sista tillfället i en serie av inspirationsföreläsningar därborta forskare i litteraturvetenskap presenterar sitt materia på ett tillgängligt sätt. Många bruten de lärare i litteraturvetenskap som du möter har även forskning vid sidan av undervisningen. Vad forskar de gällande, och varför? Vad gör en litteraturvetare som väljer att dröja kvar inom de akademiska korridorerna? Vilka frågor finns kvar att besvara efter år bruten grundutbildning, avancerade nivåer och doktorandstudier? Litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik arrangerar en föreläsningsserie där forskare presenterar sitt materia på ett tillgängligt sätt.

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Mirakel den här hösten kommer vi att driva en feministisk kampanj som visar på den vardag som tjejer samt kvinnor möter varje dag. Vi inneha alla olika erfarenheter av hur könsmaktsordnin gen drabbar oss, men tillsammans kan vi backa varandra och kämpa förut förändring! Könsmaktsordnin gen är det ordna som gör att män överordnas kvinns. Könsmaktsordnin gen känns in på blott skinnet och syns i alla delar av samhället, på skolan, i hemmet och i det offentliga rummet. Allaredan när vi föds blir vi tilldelade olika roller och normer på bas av kön. Mäns strukturella överordning inom sociala, ekonomiska och politiska sammanhang leder till att kvinnors liv och domstol till sina egna kroppar begränsas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *