Expertis

Drömmen om en islamisk ordning

Förtrogenhet med de politiska kommersiell

Svenska medier rapporterade om studien och berättade i rubriker att Sverige spås få störst andel muslimer i hela Europa. Det var korrekt, så till vida att Sverige verkligen förväntades få högst andel muslimer av de länder som ingick i studien. Men rubriksättarna bortsåg från att Europa även rymmer länder på Balkan som haft en mycket stor muslimsk befolkning i århundraden. Det är ett svaghetstecken att länder som Bosnien-Hercegovina så ofta glöms bort när betydelsen av muslimsk invandring diskuteras. Visst finns skillnader — Bosnien har haft en stor muslimsk befolkning sedan talet och i dag är muslimer i majoritet i exempelvis Sarajevo.

Geografi och klimat

Äntligen dags att börja igen! Julens högtider är över och dess märkliga korsning av rutin, plikt och glädje likaledes. Nu har jag istället plockat fram datorn och börjat ägna mig till att planera för resten av läsåret. Rutin, plikt och glädje i sammansättning igen alltså. Och jag tänker att det kanske är det som är receptet för ett lyckligt liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *