Expertis

Skapa den perfekta portföljen

Hur man känner till utländska

Vilka värdepapper ska jag ha? Hur mycket ska jag spara? Om du, precis som jag, inte redan lever på räntan från din förmögenhet kan det vara en bra idé att stanna upp två minuter och fundera på hur mycket du behöver spara. I min värld är enklaste sättet av svara på frågan att besvara de två underfrågorna: vad sparar jag till och när vill jag ha pengarna? Två bra tjänster att använda för att beräka sparmål är den här sparkalkylatorn eller appen Sparlabbet om du använder mobilen.

Perfekt vs. Rätt sätt

Alstra den perfekta portföljen Många artiklar flyter runt det som berättar för webbprofessorer precis hur man bygger en online-närvaro. Tekniker, bästa praxis och allt övrigt vad man gör kan vara duktig motivation, men det är precis vad det här inlägget inte kommer att göra. I stället går vi kvar hur du skapar den perfekta portföljen , en som passar dina individuella behov som webbproffs och som tillåts optimala resultat. Genom att skapa ett perfekt portfölj kan du få ytterligare kunder och ha en mer blomstrande och hållbar karriär. Till att anträda med måste vi skilja mellan felfri och rätt sätt att göra någonting. Det finns inget rätt sätt. Hurdan gör man den perfekta portföljen? Vi hör varje dag att ingen är perfekt, att vi alltid lär oss och växer, vilket är väldigt riktig. Så, om vi aldrig kan befinna perfekta, hur skapar vi någonting såsom är perfekt?

Linnés placeringsfilosofi

OPM - Driven by Research OPM grundades och erbjuder sedan dess ett nischat fonderbjudande med produkter som är tänkta att komplettera och effektivisera kunders totala portföljer. Investeringsfilosofin bygger på innovationsdriven värdeförvaltning, där alla fonder förvaltas aktivt samt grundar sig i fokuserade och analysdrivna processer. Som ett komplement till fondförvaltningen utvecklar OPM även metodik, prognoser samt teknik för strategisk tillgångsallokering. Att hållbara investeringar ligger oss varmt om hjärtat ska inte komma som någon nyhet. OPM:s grundare Simon Reinius var tillsammans och startade Sveriges första hållbarhetsfond allaredan i början på talet och OPM var en av världens första investerare att börja med normbaserad screening bruten hedgefonder i mitten av talet. OPM:s ESG-policy har nyligen uppdaterats och innehåller dels riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, dels principer för bolagets aktieägarengagemang. Den allmän målsättningen med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är att agera på ett fason som främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i bolagen som fonderna har investerat i för att bolagens värde, och därmed andelsvärdet för fonderna, långsiktigt utvecklas på bästa sätt inom fondandelsägarnas gemensamma intresse. Vi väljer dän OPM:s fondförvaltare väljer aktivt bort företag till följd av olika hållbarhetsaspekter. Innehaven granskas inför en investering och genomlyses därefter halvårsvis med hjälp av ISS-ESG som är en extern leverantör bruten screening-tjänster.

”Mind the gap”

Investeringsbranschen är svår att skapa sig ett översikt över och den är inte alltid så transparent som kunder önskar. Därför menar vi att det är viktigt att leta efter en aktör som ni känner att du kan lita gällande och som varje dag gör sig förtjänt av din tillit. Vilka värdeskapande delar ingår i den smarta kapitalförvaltarenstjänster? När det gäller våra tjänster i investeringsrådgivning är detta en vision såsom är viktig att poängtera. Vårt avsikt är att våra kunder ska klara bästa möjliga avkastning, men hur kommer vi dit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *