Expertis

Att känna folk på nätet

Jag har svårt muslimskonverterare

Komma ut Komma ut Att komma ut kan vara att du berättar eller visar öppet att du är hbtq-person, till exempel homosexuell, bisexuell eller transperson. Det kan vara för dina kompisar, din familj eller personer i skolan eller på jobbet. Du bestämmer själv om du vill berätta för andra om din sexuella läggning eller din könsidentitet.

Lyssna på en avslappningsövning

Foto: Margareta B. Sandebäck Ofrivillig ensamhet All har någon gång känt sig ofrivilligt ensamma. Ibland hänger det ihop tillsammans en speciell situation, ibland handlar det om en känsla man haft ett längre perioder av sitt liv. Normer och ensamhet Ofrivillig ensamhet bottnar ideligen i att normer kring sexualitet samt relationer påbjuder ett sätt att befinna och leva, medan verkligheten ofta visar sig vara mer mångfacetterad och olikartad än så. Normer skapar till föredöme föreställningar kring hur en person skall vara och bete sig i annorlunda situationer. Normerna bygger upp bilder bruten och förväntningar på hur man skall ta kontakt med andra och inom vilka situationer det ska ske, alternativt hur man ska tänka, känna alternativt handla i en relation. När ens egna känslor, tankar eller upplevelser ej riktigt passar in i det förväntade mönstret kan man därmed uppleva sig bli åsidosatt, osynliggjord, inte tagen gällande allvar eller, i värsta fall, bliva bestraffad med ord eller mer handgripligen.

Fler träffas online än via vänner

Genast är det Natt på Bris Genast är det kväll eller natt och vanliga Bris har gått och lagt sig. På natten är det bra förut alla, både barn och vuxna, att sova. Men ibland kan det befinna svårt att varva ner och anlända till ro. Kanske är det ett sån kväll eller natt för dej nu?

Tips för att somna

Nätet har ersatt kompisens roll som kärleksmäklare, enligt en amerikansk studie. Deras konklusion visar att en majoritet numera möte kärleken på nätet — snarare ännu via gemensamma vänner. På en gäll fest. I en färglös skolkorridor. Genom kompisens bästa kompis. Kanske sa det bara klick — eller så fick du klicka runt för att finn rätt. I den första versionen bruten studien år svarade drygt 22 andel att de träffats via nätet. Skada en den största parten, cirka 25 procent, uppgav att de fått bekantskap via gemensamma vänner. Internet dominerar gällande kärleksmarknaden I en forskningsartikelsom för här är under granskning, presenteras nu ett uppdaterad version av HCMST med data från

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *