Expertis

Opartiska medier nödvändiga för att undvika parallella verkligheter

Möte opartiska människor och finare

Sök Parterapi I denna text beskriver vi parterapi mer ingående. När det kan vara bra att gå i parterapi och hur en parterapi vanligtvis ser ut. Att leva i en relation tillsammans är inte alltid enkelt. Olika faktorer såsom jobb, stress eller svartsjuka kan lätt leda till bråk, irritation eller att man glider ifrån varandra. För personer som upplever problem i en relation kan det ibland vara bra att prata med en professionell tredje part om situationen. Terapiformen som riktar sig för att reda ut och prata om dessa typer av problem kallas för parterapi.

Vilka stjärntecken passar bäst ihop? Testa här!

Ett Vädur? Båda har i och förut sig samma höga hastighet, men väduren söker strid, allvar, utmaning, där tvillingen är lättsam, bekymmerslös och aktar sig för att engagera sig alltför avsevärt. Tvillingens nyckfulla humör stimulerar dock väduren samtidigt som väduren ger tvillingen försäkran. Denna parbildning har alla förutsättningar att fungera i en kort affär samt chansen att det blir en bestå och mycket tillgiven relation är bamse. En Oxe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *