Expertis

Att fråga om kön och trans i enkäter

Person besöker det enda summer

Det är också den vanligaste frågan man får när man berättar att man ska få barn. Trodde faktiskt att jag inte skulle fundera över saken lika mycket som jag har gjort. Jag menar, vi kommer ändå att älska och uppfostra det här barnet på samma sätt oavsett vilket. Nej, usch. När jag var på ultraljudet i vecka 14 kunde de inte ännu se könet. Det får vi vänta med ännu till början på juni. Det roliga var att jag fick riktigt blå-lila färg, alltså gav de båda testen samma resultat. Vi måste bara vänta och se.! Föregående inlägg.

Allt passar för alla oavsett kön

Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor plikt stärkas på ett strukturellt plan, tillsammans förtydliganden av ansvar och uppdrag mot myndigheter. Utredningens kartläggning om transpersoners levnadsvillkor Utredningens resultat visar bland annat att en relativt hög andel av transpersonerna inte kan leva i enlighet tillsammans sin könsidentitet och att detta försämrar hälsan. Det är vanligare bland transpersoner än bland befolkningen i stort att skatta sin egen hälsa som bristfällig. Det finns också en tydlig avvikelse inom gruppen transpersoner, där ickebinära inom högre utsträckning skattar sin hälsa såsom dålig, liksom de som uppger att de inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet. Unga transpersoner skattar sin livskvalitet som lägre än unga cispersoner. Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare bland transpersoner än bland befolkningen inom stort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *