Expertis

Svenske medicinhistoriske forskningsprojekter

Trondheim äktenskap organ i centrum träning

Mitt forskningsintresse omfattar både privata och offentliga aktörer och i fokus står framför allt frågor kring identiteter, identifikationer, idéer, normer, värderingar och attityder. Det har resulterat i två fokus, det ena behandlar försöken att organisera psykoterapin i Sverige och ge den status som egen disciplin. Den delen av forskningen är i sitt slutskede och ett nästan färdigt manuskript föreligger med den preliminära titeln: Poul Bjerre och psykoterapiutbildningens förhistoria i Sverige. Den andra delen av min forskning behandlar det tidiga mottagandet av psykodynamiska idéer bland Sveriges första akademiskt utbildade kvinnor, företrädesvis Lydia Wahlström, Emilia Fogelklou och Anita Nathorst och hur detta påverkade deras världsbild och yrkesinriktning. En röd tråd är bl. Men det blir också tydligt att det var kvinnorna som i olika institutionella sammanhang förde in djuppsykologin som undervisningsämne i Sverige.

Memoarer by Inge-Bert Täljedal Text och Bild - Issuu

En kort förord till båda delarna finns i Memoarer Recentior och amphiox. Om universitet och ämnen. Filosofi bred sidan om. Amanuens vid Fyris. Sommar på T3. Begynnande avhandlingsarbete. Insulaesymposiet

Hugging Face – On a mission to solve NLP, one commit at a time.

Utskottet behandlar även fyra följdmotioner S, SD till skrivelsen och redogörelsen. Skrivelsen beskriver Nordiska ministerrådets verksamhet bl. Regeringen redogör även för rådets arbete med närområdet, EU och med länder utanför EU. Nordiska rådets svenska delegation redogör inom sin berättelse för rådets e möte den 1—3 november i Köpenhamn samt en översikt görs över rådets övriga verksamhet under året. Bakgrunden var dom tragiska händelserna i Oslo och gällande Utöya i Norge några månader fordom, som brutalt illustrerat att det dessutom i Norden finns en politisk extremism som kan leda till vålds- samt terrorhandlingar. Syftet med debatten var att diskutera vad de nordiska länderna samfällt kan göra för att möta sådana tendenser och om möjligt identifiera konkreta åtgärder och initiativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *