Expertis

40 år - och oskuld

Vad gör en keanu

Lyckligtvis går den negativa trenden att vända! Här berättar fem svenskar hur de hittade tillbaka till passionen. Suzanne Lindström är sexolog och barnmorska. Foto: Fotolia montage 1. Eller när man är pressad på jobbet eller måste ta hand om gamla och sjuka föräldrar. Lusten börjar med kläderna på. Hur vi behandlar varandra i vardagen är avgörande, säger sexolog Suzanne Lindström. Är det olika i olika åldrar varför lusten försvinner?

2. Zarah 49: Nu har vi funnit lusten igen

All intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av en professionell part. Känsliga personuppgifter och insamlade data har hanterats enligt Datainspektionens rekommendationer för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet Data har förvarats inlåsta och personuppgifter och intervjudata har förvarats separat. Deltagarna har informerats om studien och medgivit muntligt och skriftligt både vid den första kontakten och bred intervjutillfället se bilaga 1. Deltagarnas frivillighet, och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att indicera skäl, har betonats i informationsmaterialet såväl som vid intervjuerna. Deltagarna erbjöds ej att läsa transkriptioner eller citat av intervjuerna. Resultaten presenteras på gruppnivå tillsammans citat från enskilda deltagare. Konfidentialiteten inneha säkerställts genom att pseudonym används bred citat från enskilda deltagare samt igenom att andra kännetecken har avidentifierats. Förut att säkerställa deltagarnas anonymitet återfinns ej de annonser som användes vid rekryteringen av intervjudeltagarna som bilagor i denna rapport.

Vad gör en mannen gamers

1. Sexologen: “Brist på vänskap orsakar bristande lust”

Skada om man är 39? Hur ljuvt känns det? Magasinets sexrådgivare Katerina Janouch har pratat med två oskulder, hane 40 och kvinna, Pubertet: Knoppande barm, hår på pungen och så sex, såklart. Tonåren är den tid emedan de flesta svenskar sexdebuterar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *