Sök

Det går att motverka prostitutionen

Hur dude möter betyder

När två kartläggningar i Norrland visade på ett stort utbud av annonser på webben om sex mot ersättning bestämde sig socialtjänsten och polisen i Umeå för att satsa mot människohandel och prostitution. Satsningen har redan gett resultat. Är inte prostitution något som enbart existerar i storstäderna?

Alla lärande exempel

The purpose of this study was to examine those who use the nätet to look for partners and those who have met their current delägare through the internet. Data were collected through a web questionnaire and the sample comprised respondents who used the internet for love and sexual purposes. Gender, age, and relationship status were found to be contributing factors. Gender and sexual orientation were found to be contributing factors.

Mötesinbjudan dömd

Det här avsnittet handlar om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hurdan sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. Vi kommer också beskåda närmare på d iskrimineringsgrunderna i svensk lag. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten. Alla människor har rätt att själva styra över sitt liv och kora vem man vill vara eller hurdan man vill leva. En grundläggande andel av det är att hitta sin identitet. Några viktiga delar av ett människas identitet är kön, sexuell böjelse, etnicitet och klass. Alla dessa attribut påverkar hur vi formas som folk - hur vi tänker och känner och vilka olika val vi utför i vårt liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *