Sök

Mäns våld mot kvinnor på uppgång i hela världen

Möt idag kvinnor sidan livemetings

Här kan du läsa om nazisternas syn på familjen och kvinnans roll i Nazityskland. M Nazistisk propagandabild Nazistledarna satte hårt tryck på alla tyska kvinnor av rätt rastillhörighet att skaffa många barn. Kvinnan - hora eller helgon Under första världskriget fick kvinnorna på hemmafronten ta över många jobb från männen. Kvinnorna arbetade i krigsindustrin, jordbruket, de arbetade på kontor, som spårvagnskonduktörer, ja överallt. Detta var början på kvinnornas verkliga jämlikhet och den fortsatte in i Weimarrepubliken. Vid slutet av talet hade Tyskland fler kvinnor i riksdagen än något annat land. I början av trettiotalet var andelen kvinnor i förvärvslivet fyra gånger större i Tyskland än i USA. Den frigjorda kvinnan visade att en ny tid kommit.

Kommentarer

Kvinnoarhetet som aktuellt offentligt problem. Riksdagshistorik samt opinionsbildning. Tiden intill års riksdagsskrivelse. Emedan det ekonomiska livet ständigt nyorganiseras, anlända olika befolknings- grupper att olika fort och olika smidigt infogas under dom nya betingelser- na. Sedan sekler tillbaka ha just kvinnorna utgjort den antagligen största av de folkgrupper, som kännetecknas av ett i viss mån enhetligt anpassnings- problem. Deras inväxande i samhället och i den ständigt förändrade ekono- miska organisationen har kommit i efterhand. Till en början voro de där- igenom vållade ojämnheterna mindre uppmärksammade.

/ Alva Myrdal

Äntligen är hösten här. Äntligen är semestern slut. Så är det kanske ej alla som känner. Men för somliga är det skillnaden mellan liv samt död. Coronapandemins karantänregler och distansarbete inneha tagit ifrån alltför många sin asyl. Möjligheten att få komma bort av hemmets otrygga väggar och istället befinna där kollegor och vänner kan bidra dig det du saknar hos din familj. Frihet, skydd och säkerhet. Inom april i år uppmanade FN:s generalsekreterare António Guterres världens ledare att inbegripa skydd för kvinnor i sina insatser mot coronapandemin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *